Atteikuma tiesības

Anulēšanas politika patērētājiem distances līgumu gadījumā

 

Tiesības atteikties

Jums ir tiesības četrpadsmit dienu laikā lauzt šo līgumu, nenorādot iemeslu.


Atcelšanas periods ir četrpadsmit dienas no dienas, kad jūs vai jūsu nosauktā trešā persona, kas nav pārvadātājs, ir pārņēmusi preces / pēdējās preces savā īpašumā.

Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums jāinformē mūs (samTools ltd., Mālupes iela 8, LV-4301, Latvija, e-pasts: [email protected]), izmantojot skaidru deklarāciju (piemēram, pa pastu vai e-pastu nosūtītu vēstuli) lēmumu atteikties no šī līguma. Šim nolūkam varat izmantot pievienoto atteikuma veidlapas paraugu, taču tas nav obligāti.


Lai ievērotu atcelšanas termiņu, pietiek ar to, ka pirms atcelšanas termiņa beigām jums ir jānosūta paziņojums par atcelšanas tiesību izmantošanu.


Atteikuma sekas

Ja jūs atteiksieties no šī līguma, mēs jums izmaksāsim visus maksājumus, ko esam saņēmuši no jums, ieskaitot piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas rodas, izvēloties citu piegādes veidu nekā lētākais standarta piedāvājums, kādu mēs piedāvājam) , kas jāatmaksā nekavējoties un vēlākais četrpadsmit dienu laikā no dienas, kad saņēmām paziņojumu par jūsu līguma atcelšanu. Veicot šo atmaksu, mēs izmantosim tos pašus maksāšanas līdzekļus, kurus izmantojāt sākotnējam darījumam, ja vien ar jums nav skaidri panākta vienošanās par citu; Nekādā gadījumā no jums netiks iekasēta maksa par šo atmaksu. Mēs varam atteikt atmaksu līdz brīdim, kad būsim saņēmuši preces atpakaļ, vai līdz brīdim, kad būsiet iesniedzis pierādījumus, ka esat sūtījis preces atpakaļ, atkarībā no tā, kas notiek agrāk.

Jums nekavējoties un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā četrpadsmit dienu laikā no dienas, kad jūs mūs informējāt par šī līguma atcelšanu, preces mums jāatdod vai jānodod mums. Termiņš ir ievērots, ja preces sūtāt pirms četrpadsmit dienu termiņa beigām. Jūs sedzat preču atgriešanas tiešās izmaksas.

Jums jāmaksā par jebkādiem preču vērtības zaudējumiem, ja šie vērtības zudumi ir saistīti ar preču apstrādi, kas nav nepieciešama, lai pārbaudītu preču raksturu, īpašības un funkcionalitāti.

- Atteikuma beigas –

 

Atteikuma tiesību izņēmumi

Atteikuma tiesības neattiecas uz līgumiem par tādu preču piegādi, kas nav saliekamas un kuru ražošanai izšķiroša ir patērētāja individuāla izvēle vai noteikšana vai kas ir skaidri pielāgotas patērētāja personīgajām vajadzībām. Tāpat nav tiesību atcelt līgumus par preču piegādi, kuras var ātri sabojāties vai kuru derīguma termiņš tiktu ātri pārsniegts.

________________________________________

 Izstāšanās veidlapas paraugs

(Ja vēlaties pārtraukt līgumu, lūdzu, aizpildiet šo veidlapu un nosūtiet to atpakaļ.))


- Uz: E-pasts: [email protected]:

- Es / mēs (*) ar šo atsaucu līgumu, kuru noslēdzu es / mēs (*) par šo preču iegādi (*) / šāda pakalpojuma sniegšanu (*)

- Pasūtīts (*): / saņemts (*):

- Patērētāja (-u) vārds

- patērētāja (-u) adrese

- Patērētāja (-u) paraksts (tikai tad, kad paziņots uz papīra)

- Datums _______________ (*)

(*) Svītrojums nav piemērojams.

dahlia