Noteikumi

1.Vispārīgi

1.1 Darbības joma
Šie vispārīgie noteikumi un nosacījumi ir spēkā versijā, kas ir spēkā līguma noslēgšanas laikā visām biznesa attiecībām starp mums (SIA samTools, Mālupes iela 8, LV-4301, Latvija) un jums. Ja izmantojat pretrunīgus vispārīgus noteikumus un nosacījumus, tie ir skaidri pretrunā.


1.2 Līguma līgums
Līguma valoda ir latviešu.

1.3 Līguma slēgšana
Sākotnēji sortimenta prezentācija mūsu tiešsaistes veikalā var mainīties un nav saistoša. Pasūtīšanas process sastāv no diviem posmiem. Pirmajā solī jūs izvēlaties vēlamās preces. Otrajā solī ievadiet savus datus, ieskaitot norēķinu adresi un, ja piemērojams, citu piegādes adresi un atlasiet vēlamo maksājuma veidu. Vēlamo maksājuma veidu sākotnēji atzīmējam tikai mēs. Pavasarī rēķinu saņemsiet pa e-pastu. Pēc tam jums ir jāmaksā ar izvēlēto maksājuma veidu. Izlabojiet ievades kļūdas, pirms apstiprināt pasūtījumu, noklikšķinot uz pogas "Apstiprināt pasūtījumu". Ar pasūtījumu jūs paziņojat savu saistošo līguma piedāvājumu. Dahliatubers.eu nekavējoties apstiprinās klienta pasūtījuma saņemšanu. Saņemšanas apstiprinājums ir saistoša pasūtījuma pieņemšana. Ar pieņemšanu rodas līgums starp Dahliatubers.eu un klientu.

1.4 Līguma teksta saglabāšana
Pēc pasūtījuma nosūtīšanas mēs saglabājam līguma tekstu un nosūta jums to teksta formā (piemēram, e-pastā, faksā vai pastā), kā arī pašreizējos noteikumus un nosacījumus un informāciju par klientu. Tomēr pēc pasūtījuma nosūtīšanas vietnē vairs nevar izsaukt līguma tekstu. Jūs varat izmantot pārlūkprogrammas drukas funkciju, lai izdrukātu attiecīgo vietni ar līguma tekstu.

2. Piegāde

2.1 Dalīta piegāde
Mums ir tiesības veikt daļējas piegādes, ja tas jums ir saprātīgi. Daļēju piegāžu gadījumā jums tomēr nebūs papildu piegādes izmaksu.


2.2 Piegādes un pakalpojumu kavēšanās
Piegādes un pakalpojumu kavēšanās nepārvaramas varas un ārkārtēju un neparedzamu notikumu dēļ, kurus mēs nevaram novērst pat ar īpašu rūpību un par kuriem neesam atbildīgi (tas jo īpaši ietver streikus, oficiālus vai tiesas rīkojumus un gadījumus, kas ir nepareizi vai nepareizi piegāde, neskatoties uz sedzošo darījumu), dod mums tiesības atlikt piegādi uz traucējošā notikuma laiku.

2.3 Piegādes izslēgšana
Pasta nodaļas adreses netiek norādītas.

2.4 Pieņemšanas neizpilde

Ja klients nepilda pasūtīto preču pieņemšanu, Dahliatubers.eu ir tiesīgs atteikties no līguma pēc saprātīga labvēlības perioda noteikšanas un pieprasīt zaudējumu atlīdzību par saistību neizpildi vai neizpildi. Kavēšanās laikā ar pieņemšanu klients uzņemas nejaušas nozaudēšanas vai nejaušas pasliktināšanās risku. Tas neattiecas uz gadījumu, ja klients izmanto likumā noteiktās atteikuma tiesības, nepieņemot preces.


2.5 Izpildes laiks

Ja vien nav skaidri norunāts citādi, mēs piegādāsim 10 dienu laikā. Dāliju gumi tiks nosūtīti tikai pavasarī (iespējams, martā). Priekšapmaksas gadījumā piegādes perioda sākums ir diena pēc tam, kad maksājuma uzdevums ir izsniegts pārskaitošajai bankai. Termiņš beidzas nākamajā septītajā dienā. Ja perioda pēdējā diena iekrīt sestdienā, svētdienā vai valsts atzītā svētku dienā piegādes vietā, periods beidzas nākamajā darba dienā.

3. Maksājums

3.1 Cenas un piegādes izmaksas
Visas cenas ietver tirdzniecības nodokli. Turklāt ir atsevišķi norādītas iesaiņošanas un nosūtīšanas izmaksas, ja vien nav panākta vienošanās, ka jūs savācat mūsu uzņēmējdarbības vietā.

3.2 Noklusējums maksājumā
Ja maksājums netiek saņemts 10 dienu laikā pēc rēķina saņemšanas, jums ir noklusējuma maksājums. Maksājuma kavējuma gadījumā procenti tiks iekasēti par 5 procentpunktiem virs Eiropas Centrālās bankas bāzes likmes vai par 9 procentpunktiem virs Eiropas Centrālās bankas bāzes likmes par juridiskiem darījumiem, kuros patērētājs nav iesaistīts. Ja iekrītat maksājumu kavējumā, mēs paturam tiesības iekasēt atgādinājuma maksu 2,50 eiro apmērā. Nākamo zaudējumu atlīdzināšana netiek ietekmēta. Jums ir iespēja pierādīt, ka mēs esam cietuši vairāk vai mazāk.

3.3 Paturēšanas tiesības
Jums ir tiesības pieprasīt paturēšanas tiesības tikai attiecībā uz pretprasībām, kas pienākas un kuru pamatā ir tādas pašas tiesiskās attiecības kā jūsu pienākumam.

 

4. Anulēšanas politika patērētājiem distances līgumu gadījumā

Tiesības atteikties

Jums ir tiesības četrpadsmit dienu laikā lauzt šo līgumu, nenorādot iemeslu.

Atcelšanas periods ir četrpadsmit dienas no dienas, kad jūs vai jūsu nosauktā trešā persona, kas nav pārvadātājs, ir pārņēmusi preces / pēdējās preces savā īpašumā.

Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums jānosūta skaidra deklarācija (piemēram, pa pastu vai e-pastu nosūtīta vēstule) mums (samTools, Mālupes iela 8, LV-4301 Latvija, e-pasts: [email protected]) lēmumu atteikties no šī līguma. Šim nolūkam varat izmantot pievienoto atteikuma veidlapas paraugu, taču tas nav obligāti.

Lai ievērotu atcelšanas termiņu, pietiek ar to, ka pirms atcelšanas termiņa beigām jums ir jānosūta paziņojums par atcelšanas tiesību izmantošanu.

Izstāšanās sekas

Ja jūs atteiksieties no šī līguma, mēs jums izmaksāsim visus maksājumus, ko esam saņēmuši no jums, ieskaitot piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas rodas, izvēloties citu piegādes veidu nekā lētākais standarta piedāvājums, kādu mēs piedāvājam) , kas jāatmaksā nekavējoties un vēlākais četrpadsmit dienu laikā no dienas, kad saņēmām paziņojumu par jūsu līguma atcelšanu. Veicot šo atmaksu, mēs izmantosim tos pašus maksāšanas līdzekļus, kurus izmantojāt sākotnējam darījumam, ja vien ar jums nav skaidri panākta vienošanās par citu; Nekādā gadījumā no jums netiks iekasēta maksa par šo atmaksu. Mēs varam atteikt atmaksu līdz brīdim, kad būsim saņēmuši preces atpakaļ, vai līdz brīdim, kad būsiet iesniedzis pierādījumus, ka esat sūtījis preces atpakaļ, atkarībā no tā, kas notiek agrāk.

Jums nekavējoties un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā četrpadsmit dienu laikā no dienas, kad jūs mūs informējāt par šī līguma atcelšanu, preces mums jāatdod vai jānodod mums. Termiņš ir ievērots, ja preces sūtāt pirms četrpadsmit dienu termiņa beigām. Jūs sedzat preču atgriešanas tiešās izmaksas.

Par jebkādiem preču vērtības zaudējumiem jums jāmaksā tikai tad, ja šie vērtības zudumi ir saistīti ar preču apstrādi, kas nav nepieciešama, lai pārbaudītu preču raksturu, īpašības un funkcionalitāti.

- atteikuma beigas -


Atteikuma tiesību izslēgšana
Atteikuma tiesības neattiecas uz līgumiem par tādu preču piegādi, kas nav saliekamas un kuru ražošanai izšķiroša ir patērētāja individuāla izvēle vai noteikšana vai kas ir skaidri pielāgotas patērētāja personīgajām vajadzībām. Tāpat nav atteikuma tiesību uz tādu preču piegādes līgumiem, kuras var ātri sabojāties vai kuru derīguma termiņš tiktu ātri pārsniegts.

 

5. Īpašumtiesību saglabāšana

Piegādātās preces paliek mūsu īpašumā, līdz pirkuma cena ir pilnībā samaksāta. Jums vienmēr ar piesardzību jāizturas pret precēm, uz kurām attiecas vienkārša īpašumtiesību saglabāšana. Jūs piešķirat mums prasību vai aizstājēju, kuru saņemat par piegādāto preču bojāšanu, iznīcināšanu vai nozaudēšanu. Ja jūs rīkojaties pretēji līgumam, it īpaši, ja esat nokavējis maksājumu, mums ir tiesības izņemt iegādāto preci. Šajā gadījumā preces atgriešana nenozīmē atteikšanos no līguma, ja vien mēs to skaidri rakstiski nedeklarējam.

6. Garantija

Likumā noteiktās garantijas tiesības attiecas uz visām precēm no SIA samTools šajā veikalā.

6.1 Vispārīgi
Garantija netiek dota. Tiek piemērotas likumīgās garantijas tiesības. Augi viegli bojājas. Pierādīšanas pienākums par šīs izslēgšanas priekšnoteikumu esamību ir sia samTools.

6.2 Garantijas prasība
Garantijas prasība var rasties tikai attiecībā uz preču īpašībām; garantijas prasība neattiecas uz saprātīgām preču estētisko īpašību novirzēm. Garantijas prasība nepastāv gadījumā, ja klients nepareizi rīkojas ar precēm.


6.3 Riska nodošana
Pārdoto preču nejaušas nozaudēšanas vai bojāšanās risks nepāriet klientam, kamēr preces nav nodotas.


6.4 Ziņojums
Ja klients novēro, ka ārējais iepakojums ir bojāts vai pēc preču saņemšanas konstatē bojājumus, sia samTools lūdz klientu informēt mūs. Jums nav pienākuma sniegt šādu paziņojumu, kā arī paziņojuma neiesniegšana neietekmē patērētāja garantijas tiesības.

6.5 Papildu sniegums
Ja precei ir trūkumi, klients var izvēlēties pieprasīt turpmāku izpildi turpmākas uzlabošanas vai turpmākas piegādes veidā. Ja defekti netiek novērsti pat pēc diviem uzlabošanas mēģinājumiem, klientam ir tiesības atteikties no līguma vai samazināt cenu.

6.6 Tiesības nelielu defektu gadījumā
Ja ir tikai nenozīmīgs defekts, klientam ir tiesības uz saprātīgu pirkuma cenas samazinājumu, izņemot atteikuma tiesības.


6.7 Defektu kompensācija
Netiek garantēta zaudējumi, kas radušies nepareizas preču apstrādes vai izmantošanas dēļ. sia samTools kompensāciju par preču defektiem maksā tikai tīša nodoma vai rupjas nolaidības gadījumā. Šī izslēgšana neietekmē atbildību par dzīvības, ekstremitāšu vai veselības bojājumiem. Atruna neietekmē likuma par produktu atbildību noteikumus.


6.8 Garantija uzņēmējiem
Pretstatā likumā paredzētajiem garantijas noteikumiem uz uzņēmējiem attiecas šādi noteikumi: Defekta gadījumā sia samTools nodrošina papildu darbību defekta novēršanas vai jaunas piegādes veidā pēc saviem ieskatiem. Lietas nodošanas laikā nejaušas nozaudēšanas vai nolietošanās risks tiek nodots personai, kas norīkota tās pārvadāšanai. Garantijas prasību termiņš beidzas viena gada laikā pēc šādi noteiktā riska nodošanas.


6.9 Pienākums informēt uzņēmējus
Uzņēmējiem nekavējoties rakstiski jāziņo par acīmredzamiem defektiem; Pretējā gadījumā tiek izslēgta garantijas prasību pieteikšana. Termiņš ir pietiekams savlaicīgai nosūtīšanai. Uzņēmējs uzņemas pilnu pierādīšanas pienākumu attiecībā uz visām prasību prasībām, jo īpaši attiecībā uz pašu defektu, par laiku, kurā defekts tika atklāts, un par paziņojumu par defektiem savlaicīgumu.

7. Atbildība

7.1 Atbildības atruna

Mēs, kā arī mūsu likumīgie pārstāvji un vietnieki esam atbildīgi tikai par nodomu vai rupju nolaidību. Ciktāl tiek ietekmētas būtiskas līgumsaistības (tātad saistības, kuru ievērošanai ir īpaša nozīme līguma mērķa sasniegšanā), atbildība tiek uzņemta arī par nelielu nolaidību. Atbildība ir ierobežota ar paredzamiem, līgumam raksturīgiem zaudējumiem. Mēs esam atbildīgi pret uzņēmējiem tikai tad, ja rupji nolaidīgi tiek pārkāpti nebūtiski līgumsaistības paredzamā, līgumam raksturīgā zaudējuma apmērā.

7.2 Atbildības rezervēšana

Iepriekš minētā atruna neattiecas uz atbildību par bojājumiem, kas radušies dzīvības, ekstremitāšu vai veselības traumu dēļ. Šī atbildības izslēgšana arī neietekmē Likuma par produktu atbildību noteikumus.

8. Nobeiguma noteikumi

8.1 Jurisdikcijas vieta
Mūsu uzņēmējdarbības vieta ir norunāta kā ekskluzīva jurisdikcijas vieta visiem juridiskajiem strīdiem, kas izriet no šī līguma, ar nosacījumu, ka esat tirgotājs, juridiska persona saskaņā ar publiskajām tiesībām vai īpašs fonds saskaņā ar publiskajām tiesībām.

8.2 Likuma izvēle
Ja vien nav pretrunā ar jūsu vietējo likumu obligātajiem normatīvajiem aktiem, Latvijas likumi tiek piemēroti pēc vienošanās, izņemot ANO tirdzniecības likumus.


8.3 Patērētāju strīdu izšķiršanas process
ES Komisija ir izveidojusi interneta platformu tiešsaistes strīdu izšķiršanai par tiešsaistes tiešsaistes līgumsaistībām (OS platforma). OS platformā var nokļūt, izmantojot šo saiti: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Mēs nevēlamies un mums nav pienākuma piedalīties strīdu izšķiršanas procedūrā patērētāju šķīrējtiesā.

8.4 Sadalāmības klauzula
Atsevišķu noteikumu neefektivitāte neietekmē atlikušo vispārīgo noteikumu spēkā esamību.

 

dahlia